loading...
مجله وبلاگی | بروز ترین مجله اینترنتی
وبلاگی بازدید : 1213 پاییز 1390 نظرات (0)

موارد مصرف‌: استيل‌ سيستئين‌ براي‌درمان‌ مسموميت‌ با استامينوفن‌ و به‌منظور جلوگيري‌ از اثر سمي‌ آن‌ بر كبدبه‌كار برده‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: استيل‌ سيستئين‌ مي‌تواند كبدرا در برابر عوارض‌ سمي‌ متابوليت‌ فعال‌استامينوفن‌، از طريق‌ افزايش‌ ميزان‌گلوتاتيون‌ و پيوند با متابوليت‌ فعال‌،محافظت‌ نمايد.

 

موارد منع‌ مصرف‌: در آسم‌ شديد وحساسيت‌ به‌ استيل‌ سيستئين‌ نبايدمصرف‌ گردد.

 

هشدارها: 1 ـ در صورت‌ وجود زخم‌ معده‌با احتياط مصرف‌ گردد.

2 ـ درمان‌ با اين‌ دارو حتي‌ در صورت‌بروز كهير بايد ادامه‌ يابد.

 

عوارض‌ جانبي‌: عوارض‌ اين‌ دارو خيلي‌شايع‌ نيست‌ ولي‌ شامل‌ واكنش‌هاي‌حساسيتي‌، انقباض‌ برونش‌، ادم‌ صورت‌،بثورات‌ جلدي‌، آنافيلاكسي‌، گيجي‌، تب‌،تهوع‌ و استفراغ‌ مي‌باشد.

  بقیه در ادامه مطلب....

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ دارو را مي‌توان‌به‌صورت‌ تزريق‌ داخل‌ وريدي‌ تجويز كرد.

2 ـ قبل‌ از استفاده‌ از اين‌ دارو در درمان‌مسموميت‌ با استامينوفن‌ ضروري‌ است‌كه‌ محتويات‌ داخل‌ معده‌ تخليه‌ شود.

3 ـ درمان‌ با اين‌ دارو حداكثر ظرف‌ 24ساعت‌ اول‌ پس‌ از مسموميت‌ صورت‌ گيرد.

 

مقدار مصرف‌: به‌عنوان‌ پادزهر درمسموميت‌ با استامينوفن‌ در ابتدا مقدار150mg/kg در 200 ميلي‌ليتر دكستروز 5%طي‌ 15 دقيقه‌ انفوزيون‌ وريدي‌ مي‌شود ومتعاقب مقدار 50mg/kg در 500 ميلي‌ليتردكستروز 5% طي‌ 4 ساعت‌ و سپس‌100mg/kg در 1000 ميلي‌ليتر دكستروز5% وراري‌ 16 ساعت‌ انفوزيون‌ مي‌گردد.مقدار مصرف‌ اين‌ دارو در كودكان‌ مشابه‌بزرگسالان‌ است‌.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Injection: 200mg / ml

 

ACTIVATED CHARCOAL

موارد مصرف‌: زغال‌ فعال‌ براي‌ درمان‌غيراختصاصي‌ اورژانس‌ در مسموميت‌ناشي‌ از اكثر داروها و مواد شيميايي‌مصرف‌ مي‌شود. اين‌ دارو مي‌تواند به‌بسياري‌ از سموم‌ در معده‌ پيوند يافته‌ وجذب‌ آنها را كاهش‌ دهد، هر چند كه‌ درمسموميت‌ با سيانور كاملا بي‌اثر و درمسموميت‌ با اسيدهاي‌ معدني‌، بازهاي‌سوزاننده‌، اتانول‌، متانول‌ و املاح‌ آهن‌،اسيدبوريك‌ و مواد پاك‌ كننده‌ نسبت بي‌اثراست‌. اين‌ دارو براي‌ درمان‌ اسهال‌، سوءهاضمه‌، هيپركلسترولميا و كمك‌ به‌ جذب‌گازهاي‌ روده‌ كه‌ موجب‌ نفخ‌ مي‌شوند نيزمصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: به‌عنوان‌ داروي‌ ضداسهال‌،زغال‌ فعال‌ شده‌ بسياري‌ از محركهايي‌ راكه‌ موجب‌ اسهال‌ و نارحتي‌ گوارشي‌مي‌شوند، جذب‌ سطحي‌ مي‌كند. به‌عنوان‌پادزهر اين‌ دارو مواد سمي‌ خورده‌ شده‌ راجذب‌ سطحي‌ كرده‌ و مانع‌ از جذب‌ آنها درمعده‌ و روده‌ مي‌شود.

 

فارماكوكينتيك‌: اين‌ دارو از مجراي‌

گوارش‌ جذب‌ نمي‌شود و متابوليزه‌ نيزنمي‌گردد. راه‌ اصلي‌ دفع‌ آن‌ از طريق‌

مدفوع‌ است‌. حداكثر اثر درماني‌ چنانچه‌دارو طي‌ 30 دقيقه‌ پس‌ از بلع‌ ماده‌ سمي‌تجويز گردد، حداكثر اثر درماني‌ حاصل‌مي‌گردد.

 

هشدارها: 1 ـ مصرف‌ دارو ممكن‌ است‌موجب‌ بروز تهوع‌ و استفراغ‌ گردد

كه‌ ممكن‌ است‌ در موارد بلع‌ مواد

سوزاننده‌ يا هيدروكربن‌هاي‌ فرارخطرناك‌ باشد.

2 ـ مصرف‌ طولاني‌ اين‌ دارو براي‌ رفع‌ناراحتي‌هاي‌ گوارشي‌ كودكان‌ زير 3 سال‌،ممكن‌ است‌ سوء تغذيه‌ ايجاد نمايد.

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: زغال‌ فعال‌ مي‌تواندداروهاي‌ موجود در لوله‌ گوارش‌ را جذب‌كند. جذب‌ استيل‌ سيستئين‌ خوراكي‌ وشربت‌ ايپكا را كاهش‌ مي‌دهد. لذا درمواردي‌ كه‌ مصرف‌ هر دو دارو لازم‌ است‌توصيه‌ مي‌شود كه‌ زغال‌ را فقط پس‌ ازاتمام‌ استفراغ‌ تجويز كرد. زغال‌ را نبايد باشير يا شربت‌ مخلوط كرد زيرا ظرفيت‌جذب‌ با آن‌ كاهش‌ مي‌يابد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ دارو در ظرف‌دربسته‌ نگهداري‌ شود.

2 ـ اگر قبلا به‌ مسموم‌ شربت‌ ايپكا داده‌شده‌ است‌، بعد از بروز استفراغ‌ از اين‌ دارواستفاده‌ شود.

3 ـ استفاده‌ طولاني‌ مدت‌ اين‌ دارو به‌عنوان‌ضد نفخ‌ توصيه‌ نمي‌گردد.

4 ـ اين‌ دارو رنگ‌ مدفوع‌ را سياه‌ مي‌كند،اگرچه‌ اين‌ مسأله‌ از نظر درماني‌ اهميت‌ندارد.

5 ـ از مصرف‌ همزمان‌ با ساير داروهاخودداري‌ شود.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: در مسموميت‌ حاد مقدار

100g ـ 30 گرم‌ (g/kg 2 ـ 1) به‌صورت‌سوسپانسيون‌ در آب‌ مصرف‌ مي‌شود. دردرمان‌ اسهال‌، مقدار 520 ميلي‌گرم‌مصرف‌ مي‌شود كه‌ برحسب‌ نياز، هر 30دقيقه‌ تا يكساعت‌ تكرار مي‌شود، حداكثرمقدار مصرف‌ در اين‌ موارد 4g/dayمي‌باشد. به‌عنوان‌ ضد نفخ‌، مقدار 4 - 1گرم‌ از دارو سه‌ بار در روز بعد از غذامصرف‌ مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Tablet: 250mg

Suspension: 30g / 240ml

 

AMYL NITRITE

موارد مصرف‌: آميل‌ نيتريت‌ براي‌ درمان‌حملات‌ حاد آنژين‌ صدري‌ به‌كار مي‌رود.ولي‌ بدليل‌ وجود داروهايي‌ با سميت‌ كمترمانند نيترات‌ها كمتر مورد استفاده‌ قرارمي‌گيرد. اين‌ تركيب‌ عموم در درمان‌مسموميت‌ با سيانيد مصرف‌ مي‌شود. اين‌دارو همچنين‌ به‌عنوان‌ داروي‌ كمك‌تشخيصي‌ در بررسي‌ عملكرد ذخيره‌اي‌قلب‌ استفاده‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: به‌نظر مي‌رسد كه‌ اثر ضدآنژين‌ آميل‌ نيتريت‌ در نتيجه‌ كاهش‌ فشارشرياني‌ سيستميك‌ و ريوي‌ باشد و كاهش‌برونده‌ قلبي‌ به‌ دنبال‌ مصرف‌ آميل‌ نيتريت‌،ناشي‌ از گشاد شدن‌ عروق‌ محيطي‌مي‌باشد. به‌ عنوان‌ پادزهر مسموميت‌ باسيانيد، آميل‌ نيتريت‌ موجب‌ تشكيل‌متهموگلوبينمي‌ مي‌گردد. اين‌ ماده‌ باسيانيد تركيب‌ شده‌ و تبديل‌ به‌ تركيب‌ غيرسمي‌ سيانومتهموگلوبين‌ مي‌شود.

 

فارماكوكينتيك‌: اثر آن‌ طي‌ 30 ثانيه‌ شروع‌شده‌ و 5 ـ 3 دقيقه‌ ادامه‌ خواهد داشت‌.متابوليسم‌ آن‌ كبدي‌ است‌ و تقريب 1/3 آن‌از راه‌ كليه‌ها دفع‌ مي‌گردد.

 

هشدارها: 1 ـ در بيماران‌ سالخورده‌،احتمال‌ بروز كمي‌ فشار خون‌ در حالت‌ايستاده‌ بيشتر است‌.

2 ـ در كم‌ خوني‌ شديد، خونريزي‌ مغزي‌ وضربات‌ وارده‌ به‌ سر، پركاري‌ تيروئيد وانفاركتوس‌ اخير ميوكارد با احتياطمصرف‌ گردد.

 

عوارض‌ جانبي‌: عوارض‌ شايع‌ شامل‌سرگيجه‌ و يا منگي‌ هنگام‌ برخاستن‌ ازحالت‌ خوابيده‌ و يا نشسته‌، برافروختگي‌صورت‌ و گردن‌، سردرد خفيف‌، تهوع‌ يااستفراغ‌، نبض‌ سريع‌ و بيقراري‌ مي‌باشد.


تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌ باداروهاي‌ پايين‌ آورنده‌ فشار خون‌ و ياساير داروهاي‌ گشادكننده‌ عروق‌ اثر آن‌ راتشديد مي‌كند. اثرات‌ هيستامين‌ ونوراپي‌نفرين‌ و استيل‌ كولين‌ در مصرف‌همزمان‌ با آميل‌ نيتريت‌ كاهش‌ مي‌يابد.داروهاي‌ مقلد سمپاتيك‌ اثر آميل‌ نيتريت‌ راكم‌ مي‌كنند.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ بيمار بايد آمپول‌ رادر ميان‌ دستمالي‌ شكسته‌ و 6 ـ 1 بار آنرااستنشاق‌ كند و سپس‌ در حالت‌ نشسته‌ وخوابيده‌ قرار گيرد.

2 ـ اين‌ دارو قابل‌ اشتعال‌ است‌.

 

مقدار مصرف‌: به‌ عنوان‌ ضد آنژين‌، مقدار0/3 ميلي‌ليتر (يك‌ آمپول‌) استنشاق‌مي‌شود و مي‌توان‌ آنرا هر 5 ـ 3 دقيقه‌ تكراركرد به‌ عنوان‌ پادزهر مسموميت‌ با سيانيددر صورت‌ لزوم‌ هر 5 دقيقه‌ به‌ مدت‌

60 ـ 30 ثانيه‌ تا زمان‌ بهوش‌ آمدن‌استنشاق‌ مي‌شود و سپس‌ فاصله‌ مقاديرمصرف‌ را طولاني‌ كرده‌ و تا 24 ساعت‌مصرف‌ دارو ادامه‌ مي‌يابد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Ampules for Inhalation

 

 منبع : داروخانه بو علی

http://bookha.rozblog.com

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
تفریحی
پیشنهاد 2


اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  جنسیت شما ؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 3266
 • کل نظرات : 77
 • افراد آنلاین : 10
 • تعداد اعضا : 53
 • آی پی امروز : 25
 • آی پی دیروز : 646
 • بازدید امروز : 82
 • باردید دیروز : 4,803
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 1
 • بازدید هفته : 36,537
 • بازدید ماه : 101,957
 • بازدید سال : 646,074
 • بازدید کلی : 7,001,601
 • پخش زنده فوتبال
  مطالب پربازدید
  بازی انلاین مجله